Građanstvo

osobni razvoj i komunikacijske vještine

HR specijalisti

edukacija i razvoj stručnjaka u području ljudskih potencijala

Menadžeri

vještine vođenja i osobni razvoj menadžera i lidera

Poduzeća

organizacijski razvoj, ljudski potencijali, procjene i razvoj

Creativa d.o.o. za savjetovanje i poduku
Skraćeni naziv: Creativa d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagreb, Maksimirska 79a/I
OIB: 55522327460
Trgovački sud U Zagrebu, MBS: 080220467
Temeljni kapital: 24.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Zrinka Hrupelj
Prokurist: Jadranka Delač Hrupelj
Račun u Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR6424840081100492812
Godina osnutka: 1994.
Početak poslovanja: 1997.
Creativa test d.o.o. za savjetovanje i posredovanje u zapošljavanju
Skraćeni naziv: Creativa test d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagreb, Maksimirska 79a/I
OIB: 56257570047
Trgovački sud U Zagrebu, MBS: 080507335
Temeljni kapital: 24.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Zrinka Hrupelj
Prokurist: Jadranka Delač Hrupelj
Račun u Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
IBAN: HR27248400811028040600
Godina osnutka: 2004.